Hệ thống cửa chống cháy là một phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn chống cháy cho các công trình xây dựng. Với thiết kế đặc biệt hệ thống cửa chống cháy đảm bảo khả năng ngăn chặn và kiểm soát sự lan truyền của lửa và khói trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Sản phẩm được đánh giá và chứng nhận theo các tiêu chuẩn an toàn cháy quốc tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về thiết kế, kích thước và tính thẩm mỹ.