Dựa theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 3009:2003 để sản xuất Kính và BS EN 1634-1: 2008, BS EN 1634-3: 2004 / TCVN9383:2012 để sản xuất khung cửa, lá cửa, kính, tất cả các sản phẩm và gioăng chống cháy cho cửa, phụ kiện.